MC (Ministria e Komunikimit) u krijua me 2009.


Krijuesit e kësaj kompanie me një eksperiencë të gjatë në fushën e televizionit, dizajnit dhe shtypit, formuan një agjencie të re, të sukseshme dhe me emër, qënë fillimet e saj.

Me një ekip të kualifikuar dhe me eksperiencë në fushën e multimedias, MC është e profilizuar në të gjitha fushat e komunikimit vizual dhe të marketingut, që nga krijimi i idesë, realizimi i të gjitha proceseve të produksionit, deri në materializimin final të produkteve.


MC bashkon talentin dhe pasionin me disiplinën dhe siguron që projektet të ekzekutohen në kohë. Kjo sjell një transparencë në marrëdhëniet me klientin dhe një trajektore funksionale nga koncepti në ekzekutim. Me përkushtim në cilësi, njohuri të thellë profesionale dhe një strukturë efikase, MC garanton cilësi maksimale në çdo projekt.